Vzor č. 123

Proužky s mašličkami

Počet ok:  násobek 14 + 4

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady  V rubových řadách pleteme všechna oka obrace. Vodorovně opakujeme úsek vzoru mezi svislými zelenými linkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Prázdné čtverečky jsou v grafu jen kvůli vzhledu.
Pleteme, jakoby tam nebyly.
Svisle opakujeme řady 1 až 16.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl      1 oko hladce, na rubu obrace
vzor 29-obr      1 oko obrace, na rubu obrace
nahodit za příč     1 oko nahodit, na rubu obrace
vzor 41-2splpřet      2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout), na rubu obrace
vzor 13-zn-není oko   prázdný čtvereček – žádné oko.

Komentáře jsou vypnuty.