Vzor č. 101

aver-813

Jemný ažurový vzor.

Toto je český překlad ruského popisu ke vzoru Uzor 813

Počet ok: násobek 12 +1.

Grafický popis zobrazuje jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka obrace.
Nahození pleteme na rubu obrace.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Začneme oky před pravou svislou zelenou linkou,
pak opakujeme úsek mezi svislými zelenými linkami
a řadu končíme oky za levou zelenou linkou.
Svisle opakujeme 1. až 44. řadu.


Grafický popis vzoru:

Vysvětlivky ke značkám:

 Prázdný bílý čtvereček = 1 oko hladce (na rubu obrace)
Prázdné modré čtverečky v grafickém popisu nemají pro pletení význam,
pleteme jakoby tam nebyly.

   1 oko nahodit (na rubu obrace)

    2 oka splést hladce (výsledné oko je nakloněné vpravo)

   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, druhé oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje vlevo)

    3 oka spleteme takto: 1 oko sejmeme hl., 2 oka spleteme hl., sejmuté oko přes ně přetáhneme (výsledné oko směřuje vlevo)


Nemohu ručit za případné chyby v originální ruské verzi popisu

Komentáře jsou vypnuty.