Vzor č. 75

aver-780
Copánkový vzor s trojitými copánky

Toto je česká verze ruského originálu Uzor 780. Děkuji, že navštívíte také originální verzi.

Vzor tvoří 4 oddělené copánkové pruhy,
každý copánek je z 9 ok a každý je zapletený jiným směrem.
Celkem je vzor pletený nad 51 oky.
K proplétání copánků jsou nutné 2 pomocné jehlice.
Velmi pozorně sledujte grafický popis – každý copánek je jiný.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
V grafickém popisu jsou znázorněny lícové (lichá čísla) i rubové řady,
Na rubu pleteme všechna oka tak, jak je popsáno ve vysvětlivkách u značek.
Do výšky opakujeme řady 1 a ž 16.

Grafický popis (pro zvětšení klikněte na obrázek):
popis780

Vysvětlivky ke značkám:
   hladce (v lícových řadách hladce, v rubových řadách obrace)

     obrace (v lícových řadách obrace, v rubových řadách hladce)

   hladce za zadní nit (na rubu pleteme obrace za zadní nit)

  křížení 9 ok takto: 3 oka dáme na první pomocnou jehlici za práci, další 3 oka dáme na druhou pomocnou jehlici před práci, další 3 oka upleteme hladce, pak upleteme hladce 3 oka ze druhé pomocné jehlice a nakonec upleteme hladce 3 oka z první pomocné jehlice. Na rubu pleteme 9 ok obrace.

   křížení 9 ok takto: 3 oka dáme na první pomocnou jehlici  před práci, další 3 oka dáme na druhou pomocnou jehlici za práci a poslední 3 oka upleteme hladce. Pak upleteme hladce 3 oka z druhé pomocné jehlice a pak hladce 3 oka z první pomocné jehlice. Na rubu pleteme 9 ok obrace.

   křížení 9 ok takto: 3 oka dáme na první pomocnou jehlici za práci, další 3 oka dáme na druhou pomocnou jehlici také za práci, poslední 3 oka upleteme hladce. Pak přesuneme první pomocnou jehlici před práci, upleteme hladce 3 oka ze druhé pomocné jehlice a nakonec upleteme hladce 3 oka z první pomocné jehlice. Na rubu pleteme 9 ok obrace.

   křížení 9 ok takto: 3 oka dáme na první pomocnou jehlici před práci, další 3 oka dáme na druhou pomocnou jehlici také před práci, poslední 3 oka upleteme hladce. Pak přesuneme první pomocnou jehlici za práci, upleteme hladce 3 oka ze druhé pomocné jehlice a nakonec upleteme hladce 3 oka z první pomocné jehlice. Na rubu pleteme 9 ok obrace.


zdroj: http://avercheva.ru/?p=12186 
Komentáře jsou vypnuty.