Vzor č. 70

vzor70

Plastický lístkový vzor
Počet ok: násobek 15 +1 (+ 2 krajová oka)

Vodorovně opakujeme úsek vzoru označený svorkou s písmeny MS.
Na konci řady pak upleteme ještě oko znázorněné za svorkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, řadu 1 pleteme 1x, pak opakujeme řady 2 až 17.
První znázorněná řada (č. 1 vlevo dole) je rubová a její značky čteme zleva doprava.
Ostatní znázorněné řady (označené sudými čísly vpravo) jsou jen lícové a značky čteme zprava doleva.
V rubových řadách pak pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).
Prázdné čtverečky nemají pro pletení význam, pleteme, jako by tam nebyly.

Grafický popis pletení:
popis70

Značky v popisu:
vzor 13-hl   
1 oko hladce
vzor 13-obr    1 oko obrace
vzor 12-2splhl 2 oka splést hladce
sejhl 1 oko sejmout hladce (příze vedená vzadu), na rubu pleteme obrace
1rozplna7  1 oko rozplést na 7 ok (jehlici vpichujeme střídavě zpředu a zezadu do 1 hladkého oka)
vzor 27-rub žerz   žádné oko
Komentáře jsou vypnuty.