Vzor č. 142

Pružný vzor s jemnými dírkovými klikatými pruhy

Počet ok: násobek 16 + 2 (event. 8 +2)
Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození pleteme obrace.

Vodorovně začínáme oky před pravou šipkou, pak opakujeme úsek vzoru mezi šipkami,

Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 18.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Zdroj obrázku: vlastní pletenina, vlastní grafický popis
Komentáře jsou vypnuty.