Vzor č. 27

vzor 27

Strukturový vzor svislých pružných proužků
Vzor pletený pouze hladce a obrace.
Počet ok: násobek 6 + 1 (krajová oka jsou označena křížkem a do vzoru se nezapočítávají).
V popisu jsou zobrazeny lícové (lichá čísla vpravo) i rubové (sudá čísla vlevo) řady.
Na líci i na rubu tedy pleteme podle značek. V lícových stranách sledujeme značky zprava doleva, v rubových řadách sledujeme značky zleva doprava. Vždy začneme řadu několika oky před krajní šipkou, pak opakujeme úsek vzoru mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za druhou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru a 1. až 4. řadu do výšky stále opakujeme.

Grafický popis:
vzor 27-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 27-lic žerz  1 oko lícový žerzej – tj. v lícové řadě pleteme toto oko hladce, zatímco v rubové řadě je pleteme obrace
vzor 27-rub žerz  1 oko rubový žerzej – tj. v lícové řadě pleteme toto oko obrace, zatímco v rubové řadě je pleteme hladce.Komentáře jsou vypnuty.