Vzor č. 89

Pruh s kříženými oky na obrace pletené ploše.
 Propletený pruh nad 20 oky.

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Pro případné opakování pruhu vodorovně můžeme opakovat celý zobrazený úsek grafického popisu nebo přidat 2-3 oka pletená rubovým žerzejem mezi jednotlivé svislé pruhy vzoru.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 38. V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).
Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce
    1 oko obrace

3hl-pres-1obr-P    4 oka křížit vpravo takto: 1 oko přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace

3hl-pres-1obr-L   4 oka křížit vlevo takto: 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 1 oko obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce

vzor 86p-3x3P      6 ok křížit vpravo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)

vzor 86p-3x3L     6 ok křížit vlevo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)

vzor 89-zn3   6 ok křížit vlevo takto: 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci,  1 obr, 1 hl, 1 obr, pak oka z pomocné jehlice hladce

vzor 89-zn1  6 ok křížit vpravo takto: 3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice: 2 oka splést obrace, 1 hl

vzor 89-zn2křížení vlevo takto: 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 2 hl, 1 oko nabrat z příčné nitky a uplést anglicky hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce.


zdroj: shpulya.comKomentáře jsou vypnuty.