Vzor č. 94

Řetízkový copánek – vzor s kříženými oky
Počet ok:  násobek 30 + 3

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
Vodorovně opakujeme úsek vzoru označený „VV“.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 36.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám a zkratkám:
    1 hl: 
1 oko hladce
    1 obr: 1 oko obrace
vzor 93-zn-3x3L   6 křížL: 6 ok křížit vlevo 3 hladce přes 3 hladce (= 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka upleteme hladce a oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
vzor 93-zn-3x3P   6 křížP: 6 ok křížit vpravo: 3 hladce přes 3 hladce (= 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce a oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
vzor 94-zn3x3hl-obrL  6 křížL h/o: 6 ok křížit vlevo 3 hladce přes 3 obrace (= 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka upleteme obrace a oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
vzor 94-zn3x3hl-obrP   6 křížP h/o: 6 ok křížit vpravo 3 hladce přes 3 obrace (= 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce a oka z pomocné jehlice upleteme obrace)


Slovní popis pletení:

Šíře vzoru: 30 ok + 3 oka + 2 okr. oka
1. řada: * 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, 3 obr, 12 hl, od* opakujeme a končíme řadu 3 obr.
2. řada a všechny rubové řady: Oka pleteme tak, jak se jeví.
3. řada: stejně jako 1. řada
5. řada: * 3 obr, 6 křížL , 6 křížP , 3 obr, 6 křížP h/o, 6 křížL h/o , od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
7. řada: * 3 obr, 12 hl, 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
9. řada: stejně jako 7. řada
11. řada:  * 3 obr, 6 křížL h/o, 6 křížP h/o, 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
13. řada: * 6 obr, 6 hl, 6 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
15. řada: stejně jako 13. řada
17. řada: * 3 obr, 6 křížP, 6 křížL, 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
19. řada: stejně jako 7. řada
21. řada: stejně jako 7. řada
23. řada: * 3 obr, 6 křížP h/o, 6 křižL h/o, 3 obr, 6 křížL, 6 křížP, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
25. řada: stejně jako 1. řada
27. řada: stejně jako 1. řada
29. řada: * 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, 3 obr, 6 křížL h/o, 6 křížP h/o, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
31. řada: * 3 obr, 3 hl, 6 obr, 3 hl, 6 obr, 6 hl, 3 obr, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.
33. řada: stejně jako 31. řada
35. řada: * 3 obr, 3 hl,  6 obr, 3 hl, 3 obr, 6 křížP, 6 křížL, od * opakujeme a řadu končíme 3 obr.

Do výšky opakujeme řady 1 až 36.


Komentáře jsou vypnuty.