Vzor č. 43

vzor 43

Šikmé dírkové proužky

Počet ok: násobek 5 + 1
Písmeno velké R na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami a řadu končíme okem zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 10.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka ( i nově nahozená oka) obrace.

Grafický popis:
vzor 43-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor03-zn-hl   hladce
vzor03-zn-nah    nahodit
vzor03-zn-2splhl   2 oka splést hladce
Komentáře jsou vypnuty.