Vzor č. 3

vzor03v

Ažurový kosočtvercový vzor pro celou plochu pleteniny
Počet ok: násobek 8 + 1
Písmeno velké R na okrajích řad v grafickém popisu znamená “krajní oko pleteniny” a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oka před pravou šipkou,
pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 32.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka ( i nově nahozená oka) obrace.

Grafický popis:
vzor03-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor03-zn-hl   hladce
vzor03-zn-nah    nahodit
vzor03-zn-2splhl   2 oka splést hladce
vzor03-zn-2splpřet 2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout
vzor03-3splpřet 3 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout (výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
Komentáře jsou vypnuty.