Vzor č. 86

vzor 86

Centrální pruh se dvěma copánky

Copánkový pruh nad 20 oky.

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 26.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).
Grafický popis:
vzor 86p


Vysvětlivky ke značkám:

vzor 86p-hl      1 oko hladce
vzor 86p-obr       1 oko obrace
vzor 86p-2splP       2 oka splést hladce
vzor 86p-2splL       2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 86p-nahAhl         Z příčné nitě přidat 1 oko angl. hladce
vzor 86p-nahAobr         Z příčné nitě přidat 1 oko angl. obrace
vzor 86p-3x3P   6 ok křížit vpravo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 86p-3x3L   6 ok křížit vlevo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
zdroj: shpulya.ru

Komentáře jsou vypnuty.