Vzor č. 119

Velké ažurové kosočtverce

Počet ok: násobek 18 + 1
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oka před pravou fialovou svislou linkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými fialovými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou svislou fialovou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové (lichá čísla po pravé straně) řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka jak se jeví.
Svisle opakujeme řady 1 až 32.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl  
 1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   1 oko nahodit
vzor 33-3spl1pres2   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 17-kro      
krajní oko (do vzoru se nezapočítává)
Komentáře jsou vypnuty.