Vzor č. 108

Vlnkový vzor pro dolní okraj

Počet ok: násobek 10
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, nejdříve oko před pravou šipkou,
pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.

 

Pleteme 1x řady 0 až 26, dále můžeme opakovat řady 27 až 30.

Okraj (bordura) začíná několika řadami vroubkovaného žerzeje (tj. rub i líc hladce) Začínáme nultou (rubovou) řadou pletenou hladce, první a druhá řada je také pletena hladce. Ažurový vzor začíná od třetí řady (lícové).
V grafickém popisu jsou znázorněny od 3. ř. jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka (i nově nahozená) obrace.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
   3 oka splést přetažením (tj. 2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)

Komentáře jsou vypnuty.