Vzor č. 118

Ažurové větvičky
Počet ok: násobek 19 (+ 2 kraj. oka – v popisu zobrazená černým puntíkem)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Pro opakování vzoru do šířky opakujeme celý zobrazený úsek grafu (kromě krajních ok)
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 10.

V popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:

okrajové oko

1 oko hladce

1 oko obrace

1 oko nahodit

2 oka splést hladce (výsledné oko směřuje vpravo)

2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
Komentáře jsou vypnuty.