Vzor č. 33

vzor 33

Dírkový vzor – stříškové kosočtverce

Počet ok: násobek 10 + 1
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

V grafickém popisu jsou znázorněny lícové i rubové řady,
Vodorovně pleteme v lícových řadách (ozn. lichým číslem) podle značek zprava doleva
v rubových řadách (ozn. sudým číslem) sledujeme značky zleva doprava. Značky v rubových řadách jsou zobrazeny tak, jak oka na rubu pleteme.
Začneme vždy několika oky před fialovou svislou linkou, pak opakujeme úsek popisu mezi svislými fialovými linkami a řadu končíme několika oky za druhou svislou fialovou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 16.

Grafický popis:
vzor 33-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl 
 1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   1 oko nahodit
vzor 33-3spl1pres2   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)
Komentáře jsou vypnuty.