Vzor č. 81

vzor 81

Ažurový vzor se stříškami

Počet ok: násobek 10 + 1

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.
Vodorovně pleteme lícové řady podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi žlutými svislými linkami
a řadu končíme okem zobrazenými za levou žlutou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 10.

Grafický popis:
vzor 81-pv

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
   3 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje vlevo)
Komentáře jsou vypnuty.