Vzor č. 79

vzor 79

Ažurový vzor – vodorovné pruhy s dírkovými větvičkami

Počet ok: násobek 6+1

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. Opakujeme úsek vzoru mezi svislými fialovými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou svislou fialovou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 14.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.

Grafický popis:
vzor 79-popis

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl   1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   nahodit
vzor 18-ddc   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oka přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)


zdroj: strana-mam.ruKomentáře jsou vypnuty.