Vzor č. 77

vzor 77

Pružný ažurový listový vzor pro celou plochu

Počet ok: násobek 22 + 8

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, řadu začneme oky zobrazenými před “VV”, pak opakujeme úsek grafu označený “VV” a řadu končíme oky zobrazenými za “VV”.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 36.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace. Leží-li dvě nahození vedle sebe, pleteme je obrace a anglicky obrace (tj. za zadní nit).

Grafický popis:
vzor 77-pop

bílý pul-zn


zdroj: historické čaopisy (1970-1995)Komentáře jsou vypnuty.