Vzor č. 55

vzor 55

Žebrový vzor – pruhy s ažurovými pecičkami

Počet ok: násobek 26+4

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. Můžeme uplést jeden pruh vzoru nad 26 oky. Pokud chceme mít více pruhů vedle sebe, opakujeme úsek vzoru mezi svislými modrými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou modrou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 55-popis

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 55-zn

Slovní popis:

vzor 55-popis1 vzor 55-popis2
Komentáře jsou vypnuty.