Vzor č. 53

vzor 53

Ažurový vzor s jemnými stromečky je vhodný nejen na letní topy a bolerka, ale i na dětské oblečení nebo přikrývku.

Počet ok: násobek 16 + 9
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 8.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   nahodit
vzor 33-3spl1pres2   3 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout (výsledné oko směřuje šikmo vlevo)

vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)




Komentáře jsou vypnuty.