Vzor č. 51

vzor 51

Ažurové lístečkové pruhy

Počet ok: násobek 22+1

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. Můžeme uplést jeden pruh vzoru nad 23 oky. Pokud chceme mít více pruhů vedle sebe, opakujeme úsek vzoru mezi svislými žlutými linkami a řadu končíme okem zobrazeným za levou žlutou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.
Prázdná políčka v grafickém popisu nemají pro pletení význam, pleteme jakoby tam nebyla.

Grafický popis:
vzor 51-pop

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   
1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
   3 oka splést hladce
4spojit   4 oka spojit takto: 2 oka spleteme hladce v jedno oko, následující 2 oka spleteme hladce a první oko přetáhneme přes druhé
1x1vlevo-a  2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce

Komentáře jsou vypnuty.