Vzor č. 135

Široký listový pruh s copánkovým základem

Toto je česká verze ruského originálu Uzor  31

Svislý pruh copánků a lístků nad 38 oky.
Pleteme podle grafického popisu. Vodorovně pleteme celý zobrazený úsek vzoru (= 38 ok). V popisu jsou zobrazeny lícové řady (označené lichými čísly – pleteme podle značek zprava doleva) i rubové řady (označené sudými čísly – pleteme je podle značek zleva doprava). Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.
Do výšky opakujeme řady 1 až 8.


Grafický popis 1:

Vysvětlivky ke značkám v grafickém popisu 1:

Prázdný modrý čtvereček = žádné oko, při pletení tuto značku přeskočíme
   hladce (v lícových řadách hladce, v rubových řadách obrace)
   obrace, (v lícových řadách obrace, v rubových řadách hladce)
   2 oka splést hladce s náklonem vpravo (= 2 oka splést hladce).
V rubových řadách pleteme tuto značku: 2 oka splést obrace
   2 oka splést hladce s náklonem vlevo ( = 2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout.)
V rubových řadách pleteme tuto značku: 2 oka splést obrace s náklonem vpravo (= Před spletením těchto dvou ok je nutné prohodit jejich pořadí na pravé jehlici. Sejmeme jedno oko na pomocnou jehlici, druhé přesuneme z levé na pravou jehlici bez pletení, pak vrátíme na levou jehlici oko z pomocné jehlice, pak vrátíme na levou jehlici oko z pravé jehlice. Nyní spleteme tato 2 oka obrace. Pokud pleteninu obrátíme na líc, budou oka vypadat, jako 2 oka spletená hladce s přetažením – náklonem vlevo). Ilustrační obrázky:
        

   nahození , v rubových řadách pleteme obrace

   6 ok křížit vpravo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka uplést hladce, oka z pomocné jehlice uplést hladce)
   6 ok křížit vlevo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)


Druhá varianta pletení tohoto vzoru:

V grafickém popisu č. 2 jsou zobrazeny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahozená oka pleteme obrace.
Do výšky opakujeme řady 3 – 10.

Grafický popis 2:

Vysvětlivky ke značkám v grafickém popisu 2:

   hladce (v lícových řadách hladce, v rubových řadách obrace)
   obrace, (v lícových řadách obrace, v rubových řadách hladce)
   nahození , v rubových řadách pleteme obrace
 3 oka splést hladce (náklon vpravo)
 3 oka splést přetažením (= 1 oko sejmout, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout, výsledné oko směřuje vlevo)
   6 ok křížit vpravo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka uplést hladce, oka z pomocné jehlice uplést hladce)
   6 ok křížit vlevo – 3 hl přes 3 hl (3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)

Komentáře jsou vypnuty.