Vzor č. 23

vzor 23

Ažurový celoplošný vzor

Počet ok: násobek 10 + 1
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi fialovými linkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 23-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 23-hl   
1 oko hladce
vzor 23-obr   1 oko obrace
vzor 23-nah  1 oko nahodit
vzor 23-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 23-2splpřet 
2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
Komentáře jsou vypnuty.