Vzor č. 103

vzor 103

Jednotlivé listy na ploše

Počet ok: násobek 18 + 1 (+ kraj. oka)

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Opakujeme úsek vzoru mezi šipkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Do výšky opakujeme řady 1 až 52.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.


Grafický popis:

vzor 103-pop-v

Značky v popisu:
vzor 92p-hl     
1 oko hladce
vzor 13-zn-není oko     
 1 oko obrace
vzor 15-nah     1 oko nahodit
2 spl hl      2 oka splést hladce
2 spl přet     2 oka splést přetažením (1 oko sejmout, 1 oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 103-zn6   2 oka splést obrace
97-3splpřet-rov  3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)


Komentáře jsou vypnuty.