Vzor č. 96

vzor 96

Kudrnaté listy po celé ploše

Počet ok:  násobek 12 + 1 (+2 krajová oka – v popisu značená křížkem)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.  V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka a nahození obrace), Úsek vzoru mezi šipkami při pletení vodorovně opakujeme.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 24. 


Grafický popis:
vzor 96-p


Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 96-p-nah    1 oko nahodit
vzor 96-p-3splhl    3 oka splést hladce
vzor 96-p-3splL    3 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout (výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 96-p-kro    krajní oko (do vzoru se nezapočítává)


zdroj: shpulya.com

Komentáře jsou vypnuty.