Vzor č. 91

vzor 91-500v

Plastický vzor s kříženými oky

Počet ok:  násobek 16  (+2 krajová oka – v popisu značená křížkem)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady  V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace). Úsek vzoru mezi šipkami při pletení vodorovně opakujeme..
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 16. 


Grafický popis
vzor 91-pop


Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 91-zn 2hlx2obr    křížení 4 ok vpravo (2 hl přes 2 obr):  2 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice obrace)
vzor 91-zn 2hlx2obrL    křížení 4 ok vlevo (2 hl přes 2 obr): 2 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 2 oka obrace, oka z pomocné jehlice hladce


zdroj: shpulya.comKomentáře jsou vypnuty.