Vzor č. 18

vzor 18

Ažurové kosočtverce s anglickými oky

Dírkový kosočtvercový vzor
Celoplošný vzor pro počet ok: násobek 18 + 1 (+ 2 krajová oka)
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu označený písmeny „MS“ .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 32.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví nebo jak určuje značka v popisu.

Grafický popis:
vzor 18-graf

Značky v popisu:
vzor 13-hl   
1 oko hladce
vzor 13-obr    1 oko obrace
vzor 12-2splhl 2 oka splést hladce
vzor 12-2splpřet 2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 12-nah 1 nahodit, na rubu pleteme obrace
vzor 18-hlangl 1 oko hladce anglicky (videoukázka), na rubu obrace anglicky (videoukázka).
vzor 18-ddc 3 oka splést přetažením takto: 2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout, výsledné oko směřuje rovně vzhůru, videoukázka)
Komentáře jsou vypnuty.