Vzor č. 85

vzor 85v

Pruh s kríženými oky na obrace pletené ploše.
 Propletený pruh nad 23 oky.

Vodorovně pleteme podle značek v grafickm popisu zprava doleva.
Pro případné opakování pruhu vodorovně můžeme opakovat celý zobrazený úsek grafického popisu.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 28. V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).
Grafický popis:
vzor 85-p-500


Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 85-zn4x3l    7 ok křížit vpravo: 3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka uplést: 3 hladce a 1 obrace. Pak oka z pomocné jehlice hladce.
vzor 85-zn4x3p    7 ok křížit vlevo: 4 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, následující 3 oka hladce. Pak oka z pomocné jehlice: 1 obrace a 3 hladce.


zdroj: shpulya.com
Komentáře jsou vypnuty.